Umowa konsorcjum

Umowa konsorcjum
Udostępnij:

Umowa konsorcjum zawierana jest najczęściej w celu realizacji przez kilka pomiotów gospodarczych umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umożliwienie ubiegania się o zamówienie przez kilka firm zapewnia większy potencjał wykonawczy, ale też jest szansą da mniejszych podmiotów pozwalającą im na zawarcie umowy. Jeżeli jesteście w momencie podejmowania decyzji dotyczącej zawarcia umowy konsorcjum, poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie, które warto mieć na uwadze.

Czym jest konsorcjum.

Pojęcie konsorcjum odnosi się tak naprawdę do porozumienia pomiędzy kilkoma podmiotami, które nie tworzą jednak odrębnego podmiotu prawa. Konsorcjum nie ma zatem osobowości prawnej, nie jest podmiotem gospodarczym, nie ma odrębnej nazwy, czy siedziby i nie musi być rejestrowane.

Wszystkie podmioty, które wchodzą w skład konsorcjum zachowują swoją niezależność.

Ich współpraca ogranicza się do realizacji celu,
w jakim zawarte zostało konsorcjum.

Pełnomocnik konsorcjum.

Ubieganie się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców rodzi obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnik taki zazwyczaj zyskuje miano lidera konsorcjum i odpowiada za wszelkie kontakty z zamawiającym. Najczęściej liderem pozostaje największy podmiot lub podmiot, który ma najszerszy zakres zadań do wykonania.

Jak napisać umowę konsorcjum.

Niestety, choć często spotykana w praktyce, umowa konsorcjum nie jest uregulowana żadnymi przepisami. Nie oznacza to oczywiście, że w tym zakresie panuje dowolność w zakresie formułowania umowy. Trzeba się zatem kierować przepisami o charakterze ogólnym, jak również dotychczasowym doświadczeniem, praktyką oraz mieć na uwadze cel, w jakim konsorcjum zostało zawarte. Sytuacja taka powoduje, że umowa konsorcjum powinna zawierać szczegółowe zapisy dotyczące wzajemnych relacji stron. Dotyczy to zarówno etapu ubiegania się o zamówienie, realizacji umowy, jej rozliczenia, jak i zakończenia współpracy. Braki w tym zakresie mogą powodować późniejsze problemy interpretacyjne rodzące konflikty zarówno pomiędzy konsorcjantami, jak i pomiędzy konsorcjum a zamawiającym.

O czym należy pamiętać przygotowując umowę konsorcjum.

Sporządzając umowę konsorcjum, oprócz zapisów właściwych dla każdej innej umowy (jak chociażby określenie jej stron, daty i miejsca podpisania), należy pamiętać o:

  1. wskazaniu lidera,
  2. określeniu celu dla jakiego zawarte zostało konsorcjum,
  3. podziale zadań pomiędzy konsorcjantami,
  4. sposobie rozliczeń konsorcjum z zamawiającym,
  5. udziale w zysku i kosztach poszczególnych konsorcjantów,
  6. określeniu czasu trwania konsorcjum,
  7. określeniu zasad współpracy pomiędzy konsorcjantami.

 

Odpowiedzialność członków konsorcjum w stosunku do zamawiającego.

Zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiedzialność członków konsorcjum
w stosunku do zamawiającego ma charakter odpowiedzialności solidarnej. Tym samym wszyscy wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum są odpowiedzialni za wykonanie całej umowy, jak i za wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania. Zamawiający zatem może żądać spełnienia świadczenia od wszystkich z konsorcjantów, jak i od każdego z nich z osobna.

Podział zadań pomiędzy poszczególnymi konsorcjantami, zawarty w umowie konsorcjum, stanowi jedynie wewnętrzną relację pomiędzy poszczególnymi wykonawcami.

Jeżeli potrzebujecie pomocy w sporządzeniu umowy konsorcjum, pozostajecie w sporze ze swoim konsorcjantem lub zamawiającym, skontaktujcie się z nami: https://iblkancelaria.pl/kontakt/

Spodobał Ci się nasz artykuł? Polub naszą stronę na facebooku @iblkancelaria lub kliknij w ikonkę obok. Dla Ciebie to tylko chwila, a dla nas ważna informacja, że podoba Ci się nasza praca i potężna motywacja do dalszej pracy. Możesz także zaobserwować nasz profil na instagramie i być na bieżąco z treściami, które publikujemy. Do zobaczenia!

Komentarze (0)
Dodaj komentarz»
Siedziba biura

ul. Targowa 76 lok. 36
03-448 Warszawa

ul. Poznańska 13 lok. 28
00-680 Warszawa

Newsletter
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności
© iblkancelaria.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone