Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

Kancelaria świadczy wsparcie dla cudzoziemców starających się o uzyskanie zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W ramach tej usługi:

 • udzielamy porady dotyczącej przygotowania się do procedury
 • analizujemy i opiniujemy umowy zawierane ze sprzedającym,
 • wskazujemy czy i w jakim zakresie niezbędne jest uzyskanie zezwolenia,
 • przygotowujemy listę dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia i wspieramy w ich pozyskaniu,
 • przygotowujemy wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca,
 • prowadzimy dalszą korespondencję z organem.

 

Możliwa obsługa w języku angielskim.

Kontakt z nami 

 

Permit for acquisition of real estate by foreigners.

Our legal office provides support to foreigners seeking to obtain a permit from the Ministry of Internal Affairs and Administration for the purchase of real estate. As part of this service: 

 • we provide advice on how to prepare for the whole procedure,
 • we analyse and give an opinion on the contracts concluded with the seller,
 • we indicate whether and to what extent it is necessary to obtain a permit,
 • we prepare a list of documents necessary to apply for a permit and assist in obtaining them,
 • we prepare an application for a permit for the acquisition of real estate by a foreigner,
 • we contact the authority in this case on behalf of the client.

 

Contact with us

 

Siedziba biura

ul. Targowa 76 lok. 36
03-448 Warszawa

ul. Poznańska 13 lok. 28
00-680 Warszawa

Newsletter
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności
© iblkancelaria.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone