Prawo nieruchomości

Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym regulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

W tej dziedzinie:

  • przygotowujemy wnioski o dokonanie wpisu praw w księdze wieczystej,
  • prowadzimy postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • prowadzimy postępowania o zasiedzenie nieruchomości,
  • prowadzimy postępowania o eksmisję,
  • prowadzimy sprawy o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,
  • prowadzimy postępowania o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebność przechodu, przesyłu),
  • prowadzimy postępowania o ustanowienie drogi koniecznej,
  • prowadzimy postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • prowadzimy postępowania o wydanie nieruchomości,
  • pomagamy w dochodzeniu roszczeń z umów deweloperskich.

 

Stan prawny nieruchomości dotyczy ogółu praw przysługujących do nieruchomości, przede wszystkim chodzi tu o prawo własności. Prawo do nieruchomości wynika z aktu notarialnego dotyczącego nabycia własności nieruchomości, z orzeczenia sądu, z decyzji administracyjnej czy aktu własności ziemi. Prawo własności winno być ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy stan ujawniony w księdze wieczystej nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym, lub prawo własności nie jest w ogóle ujawnione w księdze wieczystej. Ponadto dochodzi do wielu sporów na tle ustalenia samego prawa własności. Nasza kancelaria podejmuje w tym zakresie wszelkie czynności niezbędne zarówno do uregulowania stanu prawnego, jak i jego prawidłowej ujawnienia w księdze wieczystej.

Kontakt z nami

Siedziba biura

ul. Targowa 76 lok. 36
03-448 Warszawa

ul. Poznańska 13 lok. 28
00-680 Warszawa

Newsletter
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności
© iblkancelaria.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone