Doradztwo w zakresie spraw pracowniczych

Kancelaria świadczy na rzecz pracodawców kompleksowe usługi w zakresie obsługi spraw pracowniczych. W ramach świadczonych przez nas usług:

 • przygotowujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie;
 • sporządzamy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy świadczeń socjalnych
 • z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych związanych z roszczeniami pracowników, z tytułu:
 • wypowiedzenia umowy o pracę,
 • wypowiedzenia warunków pracy i płacy,
 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w sposób dyscyplinarny, w tym o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz o przywrócenie do pracy,
 • roszczeń o rentę, odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, innego naruszenia przepisów prawa pracy,
 • roszczeń pracowników z tytułu dyskryminacji i nierównego traktowania, mobbingu,
 • roszczeń o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • roszczeń o odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z uwagi na ciężkie naruszenia przez pracodawcę podstawowym obowiązków względem pracownika,
 • roszczeń o wydanie, sprostowanie świadectwa pracy, roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy,
 • roszczeń z tytułu złamania zakazu konkurencji w trakcie lub po ustaniu stosunku pracy, o niewypłacanie wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji.

 

Prawo pracy jest gałęzią prawa regulującą prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy – stron stosunku pracy, a także szeroko rozumiane relacje stron stosunku pracy z organizacjami pracowników i pracodawców, jak również zbiorowe prawo pracy.

Kontakt z nami

Siedziba biura

ul. Targowa 76 lok. 36
03-448 Warszawa

ul. Poznańska 13 lok. 28
00-680 Warszawa

Newsletter
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności
© iblkancelaria.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone