Prawo rodzinne

Kancelaria pomaga Państwu w tak delikatnych sprawach, jak regulowanie na drodze sądowej stosunków wynikających z więzi rodzinnych. W tym zakresie reprezentujemy klienta na każdym etapie postępowania w sprawach o:

  • rozwód,
  • separację,
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, opieki, kurateli,
  • przysposobienie,
  • alimenty,
  • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka,
  • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
  • podział majątku wspólnego,
  • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.

 

Uregulowanie spraw rodzinnych wynika przede wszystkim z przepisów zawartych w kodeksie rodzinnym, jednak ich dochodzenie na drodze sądowej znajduje umocowanie w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Prowadzenie takich spraw wymaga dużego zaangażowania radcy prawnego. Nasi radcowie prawni zapewnią Państwu wsparcie w tych trudnych chwilach, przy jednoczesnym odciążeniu klienta od wszelkich formalności związanych z prowadzonym postępowaniem.

Kontakt z nami

Siedziba biura

ul. Targowa 76 lok. 36
03-448 Warszawa

ul. Poznańska 13 lok. 28
00-680 Warszawa

Newsletter
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności
© iblkancelaria.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone