Zastępstwo na każdym etapie postępowania

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną reprezentując klientów w sporach sądowych przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, administracyjnymi we wszystkich instancjach.

Nasza pomoc w zakresie zastępstwa procesowego to:

  • omówienie z klientem ścieżki postępowania w sprawie,
  • wskazanie, jaki materiał dowodowy jest niezbędny do przygotowania przez klienta,
  • przygotowanie właściwego pisma wszczynającego postępowanie – pozwu/wniosku/skargi, – udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych,
  • sporządzanie pism procesowych w toku postępowania,
  • sporządzanie środków odwoławczych – odwołań, zażaleń, sporządzanie apelacji,
  • ocena ryzyka związanego z prowadzonym postępowaniem sądowym,
  • wsparcie w trakcie prowadzenia rozmów zmierzających do zawarcia ugody,
  • zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych,
  • zastępstwo w postępowaniach o udzielenie zabezpieczenia,
  • zastępstwo w postępowaniach pojednawczych.

 

Udział profesjonalnego pełnomocnika procesowego w toku sprawy zapewnia lepsze zabezpieczenie sytuacji procesowej strony postępowania. Niejednokrotnie udział radcy prawnego lub adwokata jest również wymagany przepisami prawa, m.in. przy wnoszeniu skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym.

 

Kontakt z nami

Siedziba biura

ul. Targowa 76 lok. 36
03-448 Warszawa

ul. Poznańska 13 lok. 28
00-680 Warszawa

Newsletter
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności
© iblkancelaria.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone