Postępowania wieczystoksięgowe

Wobszarze spraw wieczystoksięgowych:

  • przygotowujemy wnioski o dokonanie wpisów w Księdze Wieczystej,
  • wnioski o zmianę lub wykreślenie informacji z ksiąg wieczystych, także w zakresie wpisania lub wykreślenia ograniczonych praw rzeczowych, takich jak hipoteka, służebności.
  • uaktualniamy treść ksiąg wieczystych zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym,
  • wnioskujemy o utworzenie, podział, zamknięcie ksiąg wieczystych ich połączenie lub odłączenie nieruchomości z dotychczasowej księgi i utworzenie nowej księgi wieczystej.
  • sporządzamy pisma procesowe, takie jak:
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym,
  • wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • powództwo o stwierdzenie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Postępowanie wieczystoksięgowe jest częścią prawa cywilnego obejmującą sprawy dotyczące ksiąg wieczystych. W ramach tego rodzaju postępowań wnioskodawca zobowiązany jest składać wnioski na urzędowych formularzach. Wnioski te rozpoznawane są obok sędziów także przez referendarzy sądowych, którzy w postępowaniu wieczystoksięgowym mogą wykonywać czynności procesowe.

Kontakt z nami

Siedziba biura

ul. Targowa 76 lok. 36
03-448 Warszawa

ul. Poznańska 13 lok. 28
00-680 Warszawa

Newsletter
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności
© iblkancelaria.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone