Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy
Udostępnij:

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, prowadziłeś działalność przed 1 marca 2020 r.  i potrzebujesz dodatkowych środków finansowych, które pomogą Ci przetrwać kryzys, masz możliwość zawnioskowania o jednorazową pożyczkę w wysokości do 5 tysięcy złotych. Przeczytaj czy, kiedy i na jakich warunkach przysługuje Ci pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy.

Mikroprzedsiębiorca czyli kto?

Za mikroprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który w co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczne obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Cel pożyczki.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy jest jednym z instrumentów przewidzianych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 i może zostać udzielona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Składając wniosek przedsiębiorca zobowiązuje się do wykorzystania środków z tej pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem (można ją zatem przeznaczyć np. na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu itp.).

 

Zasady udzielenia pożyczki.

Wniosek o udzielenie pożyczki składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Po zaakceptowaniu wniosku, sporządzona jest umowa pożyczki określająca warunki jej udzielenia oraz spłaty.

 

Zasady spłaty.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Przy czym przewidziano, że Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, mając na uwadze okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Pożyczka może zostać umorzona wraz z odsetkami. Warunkiem skorzystania z takiego uprawnienia jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o umorzenie wraz z oświadczeniem, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące udzielenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy lub w innym zakresie? Napisz do nas! https://iblkancelaria.pl/kontakt/

Komentarze (0)
Dodaj komentarz»
Siedziba biura

ul. Targowa 76 lok 6
03-448 Warszawa

Newsletter
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności
© iblkancelaria.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone