Jak przygotować pozew o rozwód? Opłaty, dokumenty i dowody

Jak przygotować pozew o rozwód? Opłaty, dokumenty i dowody

Jak przygotować pozew o rozwód? Opłaty, dokumenty i dowody.

Kiedy zapadała już decyzja o złożeniu dokumentów rozwodowych, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie jak przygotować pozew o rozwód? Ile kosztuje rozwód? Poniżej znajdziesz niezbędne informacje na ten temat.

Jak przygotować pozew o rozwód?

Postępowanie w sprawie o rozwód rozpoczyna się od wniesienia przez jedną ze stron pozwu. We wniosku tym powód musi zawrzeć swoje stanowisko, a zatem przedstawić zwięźle fakty związane ze sprawą i złożyć na potwierdzenie tych faktów odpowiednie wnioski dowodowe – dokumenty, pisma, zeznania świadków. I choć w internecie znaleźć można wiele gotowych wzorów tego dokumentu, a także wiele dobrych rad, należy ostrożnie z nich korzystać, gdyż każda sytuacja różni się i wymaga indywidualnego podejścia.  Nie zawsze też dostępne wzory będą odpowiednie do konkretnego stanu faktycznego. Z tej też przyczyny warto skorzystać z pomocy specjalisty, aby oszczędzić sobie niepotrzebnych zmartwień i problemów.

Dowody

Na potwierdzenie swoich twierdzeń należy przygotować odpowiednie dowody. Mogą to być dla przykładu:

  • Dokumenty – pisma, zaświadczenia, listy,
  • Nagrania – np. nagrania rozmów,
  • Wiadomości e-mail,
  • Zdjęcia,
  • Paragony, faktury – w sytuacji gdy żądamy alimentów dla siebie bądź dzieci na potwierdzenie wysokości ponoszonych kosztów utrzymania.

 

Ile to kosztuje

Nie wliczając wynagrodzenia ewentualnego pełnomocnika procesowego, pozew o rozwód podlega opłacie stałej w wysokości 600 zł. Jest to opłata ponoszona przez osobę składającą pozew. Jeśli powództwo jest składane w Twoim imieniu przez pełnomocnika, należy uiścić także opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

O samym wynagrodzeniu profesjonalnego pełnomocnika krążą mity. W praktyce, wszystko uzależnione jest od nakładu pracy i stopnia skomplikowania sprawy. Wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata wahać się może zatem od kilku tysięcy złotych (w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, gdy strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci) do kilkunastu tysięcy złotych (przy bardzo skomplikowanych sprawach, w których orzekanie o winie łączy się ze sporami w zakresie opieki nad dziećmi małżonków).

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile kosztuje rozwód w naszej kancelarii, zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowe opłaty

W niektórych przypadkach mogą pojawić się dodatkowe opłaty. I tak na przykład, w sytuacji gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, może powstać potrzeba sporządzenia opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, aby zasięgnąć fachowej wiedzy na temat stanu sytuacji rodzinnej opiekuńczej i wychowawczej małoletniego dziecka stron. Z reguły taka potrzeba zaistnieje, gdy strony nie dojdą do porozumienia w kwestii dotyczącej dalszego zamieszkiwania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci. Koszt opinii waha się od około 500- 1000 zł.

W sytuacji, gdy w trakcie trwania sprawy zaistnieje potrzeba zabezpieczenia roszczenia, należy liczyć się z dodatkową opłatą rzędu 100 zł.

Jeśli strony zostaną skierowane do mediacji (sąd namawia strony do jej przeprowadzenia), wówczas trzeba liczyć się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia za pracę mediatora – w zależności od sytuacji, stopnia skomplikowania sprawy, koszt ten może wynosić około 500 zł.

Należy także pamiętać, że sąd rozstrzygający sprawę w wyroku może nakazać od jednej strony na rzecz drugiej zwrot kosztów procesu. Z reguły strona która została uznana za winną rozkładu pożycia ma obowiązek zwrócić  koszty drugiej stronie. Przegrany może zostać obciążony częścią/całością opłaty od pozwu i/ lub kosztami wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika drugiej strony.

A jeśli mnie nie stać

Jeśli Twoja sytuacja finansowa nie pozwala Ci na poniesienie wymienionych kosztów możesz wraz z pozwem o rozwód złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek taki składany jest z załącznikiem w postaci urzędowego formularza. Formularz to oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Stanowi on załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (t.j.Dz.U.2015.574). Znajdziesz go m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce formularze pism procesowych w sprawach cywilnych https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym. Sąd po analizie Twojej sytuacji finansowej podejmie decyzję, czy zostaniesz zwolniony od kosztów sądowych w postępowaniu w całości, w części lub odmówi zwolnienia.

 

Czy są pytania, na które szukasz odpowiedzi? Czego Twoim zdaniem brakuje w naszym artykule? Podziel się z nami Twoją opinią. Zapraszamy do kontaktu https://iblkancelaria.pl/kontakt/

Komentarze (0)
Dodaj komentarz»
Siedziba biura

ul. Targowa 76 lok. 36
03-448 Warszawa

ul. Poznańska 13 lok. 28
00-680 Warszawa

Newsletter
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności
© iblkancelaria.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone