Dochodzenie należności w postępowaniu uproszczonym

Dochodzenie należności w postępowaniu uproszczonym
Udostępnij:

Dochodzenie należności w postępowaniu uproszczonym – kilka słów wstępu.

Prowadząc działalność gospodarczą na pewno zdarzyło Ci się nawiązać współpracę z nierzetelnym kontrahentem, który nie uregulował należności na nabyty towar lub świadczoną usługę. Jeśli należność ta nie przekracza 20 tysięcy złotych możesz skorzystać z uproszczonej ścieżki postępowania sądowego. Ułatwia ona
i przyspiesza uzyskanie tytułu, w oparciu o który będziesz mógł wyegzekwować niezapłacone przez dłużnika kwoty. Poniżej przedstawimy podstawowe zagadnienia, przedmiotem których jest dochodzenie należności w postępowaniu uproszczonym.

Wymogi formalne.

W postępowaniu uproszczonym mogą być dochodzone roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tysięcy złotych. Sprawy te, w pierwszej instancji, zawsze rozpoznawane są przez sądy rejonowe. Pisma procesowe takie jak pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego oraz pisma zawierające wnioski dowodowe powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. Wszystkie aktualne wzory formularzy znajdziecie na stronie ministerstwa sprawiedliwości: https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/

Składanie pism na urzędowych formularzach stanowi ułatwienie dla powoda. W formularzach bowiem wskazane są wszystkie istotne elementy, jakie powinien zawierać pozew. Ułatwienie to minimalizuje liczbę błędów, jakie uniemożliwiają nadanie sprawie bieg. Pozew na formularzu umożliwia także szybsze wydanie rozstrzygnięcia przez sąd a zatem także skuteczne dochodzenie należności w postępowaniu uproszczonym.

Opłata od pozwu.

Jak w każdej innej sprawie o zapłatę, dochodzenie należności w postępowaniu uproszczonym również wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty od pozwu. W tym przypadku jednak mamy do czynienia z ułatwieniem dla powoda. Przewidziane zostały bowiem stałe opłaty od pozwu w postępowaniu uproszczonym, które ponadto określone zostały w niższej wysokości niż opłaty wnoszone w postępowaniu zwykłym. Opłaty te są uzależnione od wartości przedmiotu sporu.  Wynoszą one odpowiednio przy wartościach:

    1. do 2 000,00 zł – 30,00 zł,
    2. ponad 2 000,00 zł do 5 000,00 zł – 100,00 zł,
    3. ponad 5 000,00 zł do 7 500,00 zł – 250,00 zł,
    4. ponad 7 500,00 zł – 300,00 zł.

 

Odrębności.

Dochodzenie należności w postępowaniu uproszczonym, zostało w pewnej mierze okrojone, w celu przyspieszenia rozpoznania sprawy. W związku z tym nie jest chociażby dopuszczalne dochodzenie pozwem kilku roszczeń (chyba, że wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju). Ponadto w toku tego postępowania nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego. Podstawą rozstrzygnięcia są więc przede wszystkim złożone dokumenty i zeznania świadków.

W sytuacji, gdy sąd uzna, że sprawa jest szczególnie zawiła lub jej rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych, może rozpoznawać ją z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym.

W przypadku wydania przez sąd wyroku, stronie przysługuje prawo do wniesienia apelacji. Tak złożona apelacja będzie co do zasady rozpoznawana przez sąd na posiedzeniu niejawnym. Jeśli jednak strona uzna, że przeprowadzenie rozprawy jest niezbędne, musi taki wniosek złożyć już w treści apelacji.

Dochodzenie należności w postępowaniu uproszczonym, pomimo że sformalizowane, zostało tak ułatwione i ograniczone, aby szybko i bez konieczności ponoszenia wygórowanych wydatków wierzyciel mógł wyegzekwować należności wynikające z umów. Dlatego nie czekaj na to, że dłużnik sam dokona płatności, weź sprawę w swoje ręce i złóż pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym.

Jeśli jednak nadal masz wątpliwości, czy prawidłowo przygotujesz się do takiego postępowania lub dochodzona kwota przekracza 20 tysięcy złotych albo Twoja sprawa charakteryzuje się bardziej skomplikowanym stanem faktycznym, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz pod adresem: https://iblkancelaria.pl/kontakt/

Komentarze (0)
Dodaj komentarz»
Siedziba biura

ul. Targowa 76 lok. 36
03-448 Warszawa

ul. Poznańska 13 lok. 28
00-680 Warszawa

Newsletter
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności
© iblkancelaria.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone