Alimenty na dziecko od dziadków?

Alimenty na dziecko od dziadków?

Alimenty na dziecko.

Wychowanie dziecka nie jest ani łatwe ani tanie. Codzienne wydatki na dziecko obejmują jedzenie, ubranie, ubezpieczenie, opłaty za wycieczki szkolne, wizyty lekarskie, leki, zajęcia dodatkowe, książki a nawet konieczność zapewnienia dostępu do internetu. Zapewnienie środków finansowych na te wszystkie potrzeby może być czasem znacznie utrudnione. W szczególności, jeśli jesteś rodzicem samodzielnie wychowującym dziecko. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie jesteś w stanie samodzielnie sfinansować wydatków niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb dziecka, możesz skorzystać z pomocy dalszych bliskich. Alimenty na dziecko od dziadków? To możliwe.

 

Zobowiązani do alimentacji.

W pierwszej kolejności zobowiązanymi do zaspokojenia potrzeb dziecka są oczywiście jego rodzice. Nawet jeśli jedno z rodziców nie żyje, albo nie jest w stanie wypełnić swojego obowiązku alimentacyjnego, w pierwszej kolejności obowiązek ten przechodzi na drugiego rodzica. Jeśli zatem jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko, to na Tobie ciąży ten obowiązek w pierwszej kolejności. Dopiero jeśli i Ty nie jesteś w stanie zapewnić dziecku odpowiednich warunków życia, może wchodzić w grę obowiązek alimentacyjny dalszego krewnego np. dziadków dziecka. Należy zatem pamiętać, że alimenty na dziecko od dziadków nie mogą zastąpić obowiązku rodzica do zabezpieczenia potrzeb dziecka.

 

Kiedy możesz wystąpić z żądaniem realizacji obowiązku alimentacyjnego przez dziadków.

Sytuację, w której możesz skierować żądanie o alimenty na dziecko od dziadków, reguluje art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z powołanym przepisem, obowiązek alimentacyjny dalszego zobowiązanego (dziadka) powstaje, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności, albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Punktem wyjścia w tej sytuacji jest ustalenie, że dziecko pozostaje w niedostatku, a rodzic nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich środków utrzymania.

Według powołanego przepisu możesz wystąpić z żądaniem w stosunku do dalszego zobowiązanego do alimentacji, jeśli:

    1. nie ma zobowiązanego w bliższej kolejności (np. zmarł, zaginął),
    2. zobowiązany nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi (np. jest w niedostatku, nie ma majątku, cierpi na chorobę, która uniemożliwia mu podejmowanie zatrudnienia)
    3. uzyskanie od zobowiązanego w pierwszej kolejności nie jest możliwe lub jest połączone z nadmiernymi trudnościami (np. nie jest możliwe ustalenie miejsca pobytu zobowiązanego, a poszukiwanie okazało się bezskuteczne, zobowiązany utrzymuje się z nieustalonych źródeł, mieszka za granicą, zobowiązany pomimo nałożonego obowiązku alimentacyjnego uchyla się od wypełnienia tego obowiązku, a postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne).

 

Jak dziadkowie mogą realizować obowiązek alimentacyjny.

Żądanie o alimenty na dziecko od dziadków może obejmować określoną kwotę pieniężną niezbędną do zapewnienia dziecku jego uzasadnionych potrzeb. Dziadkowie jednakże mogą również wypełnić ten obowiązek osobistymi staraniami o utrzymanie i wychowanie dziecka. Nie do przecenienia jest przecież pomoc dziadków w opiece nad dzieckiem w czasie pracy rodzica, możliwość zawiezienia dziecka na zajęcia dodatkowe czy do lekarza.

W zakresie ustalania zobowiązania dziadków nie należy zapominać, że obowiązek obciążający dziadków musi odpowiadać ich realnym możliwościom majątkowym i uwzględniać ich usprawiedliwione potrzeby. Jeśli zatem nawet wydany został wyrok zasądzający od jednego z rodziców alimenty w wysokości np. 1000,00 zł miesięcznie i nie jest możliwe wyegzekwowanie od tego rodzica świadczenia, alimenty na dziecko od dziadków nie muszą odpowiadać tej samej wysokości. Dziadkowie bowiem mogą uzyskiwać znacznie mniejsze wynagrodzenie lub utrzymywać się z niewielkich świadczeń emerytalnych czy rentowych, a część ich przychodów jest przeznaczana na ich uzasadnione potrzeby, jak np. leczenie. W takiej sytuacji sąd powinien ustalić w jakim zakresie dziadkowie mogą wypełniać obowiązek alimentacyjny.

Jeśli zatem jesteś w ciężkiej sytuacji finansowej, nie jesteś w stanie zapewnić środków niezbędnych do utrzymania dziecka, i nie jest możliwe uzyskanie tych środków od drugiego rodzica, możesz rozważyć skierowanie żądania o alimenty na dziecko od dziadków.

Jeśli chciałbyś wiedzieć, czy dziadkowie w niedostatku również mogą żądać alimentów i od kogo, zapraszamy do naszego wcześniejszego wpisu https://iblkancelaria.pl/dziadkowie-w-niedostatku-naleza-im-sie-alimenty/.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz»
Siedziba biura

ul. Targowa 76 lok 6
03-448 Warszawa

Newsletter
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności
© iblkancelaria.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone