Separacja. Warunki jej orzeczenia

Separacja. Warunki jej orzeczenia

Jeśli relacje pomiędzy małżonkami skomplikowały się do tego stopnia, iż wydaje się, że nic ich już nie łączy, a każda rozmowa zamienia się w kłótnię, lub małżonkowie w ogóle już ze sobą nie rozmawiają, a nie są jeszcze gotowi na rozwód, może warto pomyśleć o separacji. Orzeczenie separacji jest rozwiązaniem, które sprawdzi się także w przypadku osób, które co prawda chciałyby orzeczenia rozwodu, ale z różnych przyczyn jest to niedopuszczalne. Artykuł Separacja. Warunki jej orzeczenia.  dostarczy Ci podstawowych informacji na temat tego czym jest separacja i jakie są przesłanki jej orzeczenia.

Najpierw separacja, potem rozwód?

Często można spotkać popularne przekonanie, że separacja powinna poprzedzać wniosek o rozwód (pozew). Nie jest to prawda. Separacja jest instytucją odrębną od rozwodu i choć wywołuje szereg podobnych skutków co rozwód, nie jest jednak rozwiązaniem powodującym trwałe unicestwienie małżeństwa. Najkrócej mówiąc, małżonek w separacji nie może zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego. Separacja może być także zniesiona na zgodny wniosek małżonków. Wraz ze zniesieniem separacji ustają jej skutki.

Separacja. Warunki jej orzeczenia.

Aby było możliwe orzeczenie separacji, pomiędzy mężem i żoną musi nastąpić zupełny rozkład pożycia.

Co należy rozumieć pod pojęciem tej przesłanki orzeczenia separacji? W tym pojęciu mieszczą się trzy więzi charakterystyczne dla małżonków tj. więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. W praktyce oznaczać to będzie, iż małżonkowie mogą żądać orzeczenia separacji, jeśli:

  • Ustała więź uczuciowa – w sferze uczuciowej małżonkowie nie wspierają się wzajemnie, nie są w stosunku do siebie wyrozumiali, nie darzą się szacunkiem, nie odnoszą się do siebie pozytywnie, nie respektują potrzeb drugiego małżonka. – W praktyce, jeśli małżonkowie utrzymują poprawne relacje między sobą i jest to spowodowane np. dobrem wspólnych małoletnich dzieci, nie przesądza to o utrzymywaniu więzi uczuciowej pomiędzy małżonkami, gdyż pod tym pojęciem nie rozumiemy jakichkolwiek więzi duchowych czy emocjonalnych, ale więzi duchowe charakterystyczne dla małżeństwa.
  • Ustała więź gospodarcza – tj. strony prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe, nie gotują wspólnie, nie robią zakupów, nie pracują we wspólnym gospodarstwie. – Choć przyjmuje się, iż w przypadku ustania więzi fizycznej i uczuciowej, kiedy pomiędzy małżonkami nadal istnieje więź gospodarcza i ma to swoje szczególne uzasadnienie, dopuszczalne jest orzeczenie separacji.
  • Ustała więź fizyczna – pożycie fizyczne pomiędzy małżonkami ustało – przyjmuje się, iż nie przesądza o rozkładzie pożycia ustanie pożycia będące konsekwencją wspólnych decyzji małżonków z uwagi np. na względy zdrowotne.

 

Kiedy separacja jest niemożliwa?

Istnieją dwie okoliczności, które uniemożliwiają orzeczenie separacji. Zapomnij o scenariuszu – ” Separacja. Warunki jej orzeczenia. „, gdy na orzeczeniu separacji miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Nie jest także możliwe orzeczenie separacji w sytuacji, gdy jej orzeczenie miałoby być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Po przeczytaniu artykułu masz pytania? Napisz do nas! Chętnie na nie odpowiemy. Odwiedź zakładkę https://iblkancelaria.pl/kontakt/, zapraszamy.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz»
Siedziba biura

ul. Targowa 76 lok. 36
03-448 Warszawa

ul. Poznańska 13 lok. 28
00-680 Warszawa

Newsletter
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności
© iblkancelaria.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone